Menu

Van samenWERKEN naar SAMENwerken!

Samenwerken op basis van schone complimenten en blinkende feedback.

.

Een beetje gastvrij bestaat niet! Een gastvrije samenwerking is essentieel voor een gevoel van welbevinden. Door middel van regietheater worden de deelnemers in deze workshop op een veilige wijze bewust gemaakt van het onlosmakelijke verband tussen gastvrije dienstverlening en het geven en ontvangen van een schoon compliment en het geven en ontvangen van opbouwende feedback.

Voor deelnemers is deze workshop een veilig en effectief leermiddel voor persoonlijke bewustwording en een inspiratiebron om met nieuwe inzichten naar samenwerken te kijken. De workshop zet direct aan tot het nadenken over wat een gastvrije dienstverlening en samenwerken kan betekenen en wat ieders persoonlijke bijdrage daarin kan zijn.

Terug naar het overzicht