Menu

Waar heeft u behoefte aan?

G-kracht hospitality kan verschillende rollen in uw organisatie innemen, uiteraard afhankelijk van het vraagstuk. Een aantal voorbeelden.


Tijdelijk management

Er kan zich een situatie voordoen waarbij u tijdelijk hulp of steun van buiten nodig heeft. Bijvoorbeeld om een plaats in te vullen die tijdelijk vrijvalt of om werkzaamheden aan te pakken die al te lang blijven liggen. U bepaalt het werkterrein en samen met G-Kracht hospitality stelt u de werkzaamheden, bevoegdheden, doelstellingen en vermoedelijke tijdsduur van de opdracht samen.

Adviseur

Als adviseur nemen wij de rol op ons als klankbord voor managers en leidinggevenden. Hierbij kunnen wij adviseren over vragen betreffende gastvrije organisatieontwikkelingen.

Mystery guest

Als mystery guest observeren wij als reguliere gast onopvallend uw dienstverlening. De concrete analyse die hieruit ontstaat helpt u gericht resultaat te boeken in het ontwikkelen van een gastvrije dienstverlening.

Coach

Coaching door G-kracht hospitality is overtuigend, confronterend maar ook inspirerend, hartelijk en plezierig. Coaching gebeurt altijd vanuit het drieluik: voordoen, meedoen en zelf doen. Hiermee wordt werken vanuit eigen kracht en plezier in het werk gestimuleerd. Wij coachen teams, individuele medewerkers, werkgroepen en projectteams.

Terug naar home